မြန်မာ့သတင်း

(29 February 16)
February Myanmar News
++++++++++++++++

New Page 2
ကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိမွန္
New Page 2
New Page 2
New Page 2
New Page 2
ဖ့ဘုတ္ေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ကိုၿခိမ္းေၿခာက္တဲ့ ေဖ့ဘုတ္ ပိုု႕စ္နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး Bee Washက ေၿဖရွင္း