myanmar news ">

(19 February 16)
December Myanmar News
++++++++++++++++

အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေသဆံုး
အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေသဆံုး
ဗစ္တုိးရီးယားကုန္တုိက္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္း
 
အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေသဆံုး အျမန္ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ေသဆံုး